<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=164616314193079&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Preppio Rådgivningstjänster

Preppio Advisory Services erbjuder rådgivningstjänster inom employee experience. Vi hjälper HR att identifiera och genomföra strategier för anställdas upplevelse som passar deras unika behov. Dessa strategier skapar värde för företaget och mening för medarbetarna.

Om du är intresserad av att lära dig mer om Preppios rådgivningsteam och hur vi kan hjälpa till, boka ett samtal med oss.

Dra fördel av experter

Använd data för handlingsbara förändringar

Preppios rådgivningsteam består av branschexperter och forskare. Vi bidrar med unika insikter och passion inom din strategi för anställdas upplevelse.

Vi har branschkunskap, utforskar plattformsdata från olika kunder, tar hjälp av primär akademisk forskning och genomför marknadsanalyser för att förstå vilka metoder som är framgångsrika, under vilka förhållanden de är framgångsrika och vad den framgången innebär för individer, team och företag.

Vårt team granskar noggrant branschens bästa praxis och vidareutvecklar dem för att möta dagens affärsbehov.

talya-amin

Preppios rådgivningslösningar

Använd våra experter för att möta ditt företags unika behov inom strategi för medarbetarens framgång

Bygg upp ditt onboarding-program

Lär dig hur du anpassar och framgångsrikt implementerar 6C-ramverket för onboarding på ditt företag

Bygg upp ditt program för medarbetarens livscykel

Från rekrytering till avslut - Skapa en medarbetarupplevelse som förvandlar anställda till ambassadörer

Aktivering av människor och ledarskap

Påminna, coacha och inspirera dina chefer att engagera sig i programmen, informationen och sina kollegor

Medarbetarundersökningar om engagemang

Skapa en skräddarsydd strategi för medarbetarundersökningar som ger viktiga insikter och främjar användning